POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ordinato Projektowanie Wnętrz jest nazwą handlową należącą do Nieruchomości Krzysztof Bigoszewski (ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, NIP 7431790619).

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Krzysztof Bigoszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Nieruchomości Krzysztof Bigoszewski (ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, NIP 7431790619) jest Administratorem ordinato.pl (dalej jako Serwis internetowy) oraz Administratorem Twoich danych osobowych.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem ordinato@ordinato.pl.

Dane osobowe przekazane za pośrednictwem Serwisu internetowego (w tym imię i nazwisko, adresy pocztowe, numery telefonów i adresy e-mail, numer PESEL, numer NIP, numer kontrahenta) są gromadzone i wykorzystywane przez nas w następujących celach:

  • w celu udzielania odpowiedzi na Twoje pytania i reklamacje, w tym z wykorzystaniem formularzy kontaktowych, co jest realizacją Twojego oraz naszego prawnie uzasadnionego interesu;

  • przygotowania oferty handlowej związanej z działalnością Ordinato Projektowanie Wnętrz,

  • w celu i w zakresie niezbędnym do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu internetowego, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu;

  • w celu zawarcia i realizacji zawartych z Tobą umów.

 

Twoje prawa

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi nam kontakt z Tobą oraz skorzystanie przez Ciebie z niektórych usług oferowanych w Serwisie.

Przekazując nam swoje dane osobowe poprzez Serwis internetowy masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ich przeniesienia.

Możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego wcześniej.

W celu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z nami wysyłając e-mail na adres: ordinato@ordinato.pl.

Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych do celów marketingowych lub cofnąć zgodę na komunikację elektroniczną lub telefoniczną w tym celu wysyłając e-mail na adres: ordinato@ordinato.pl. Cofnięcie zgody i sprzeciw nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego wcześniej.

Jeżeli masz zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Jak są chronione Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe chronione są zgodnie z postanowieniami RODO,  ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne. Do ochrony Twoich danych stosujemy w szczególności certyfikat SSL.

Nie ujawniamy danych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu internetowego innym podmiotom za wyjątkiem sprawdzonych przez nas podwykonawców, chyba że posiadamy Twoją zgodę. Dane te udostępniane są naszym podwykonawcom na bieżąco. 

Dostęp do danych osobowych mają tylko nasi wybrani pracownicy oraz pracownicy sprawdzonych przez nas podwykonawców, z których usług korzystamy do utrzymywania funkcjonalności Serwisu internetowego, którzy są zobowiązani do zachowania uzyskanych informacji w ścisłej tajemnicy.

 

Okres przechowywania danych

Twoje dane związane przechowujemy do czasu przedawnienia się roszczeń, wynikających z łączącej nas umowy. Na wypadek ujawnienia się ewentualnych naszych roszczeń związanych z używaniem Serwisu internetowego przechowujemy Twoje dane do czasu ich przedawnienia. Wykorzystujemy Twoje dane w celach marketingowych aż do czasu, gdy wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania w celach marketingowych lub cofniesz zgodę.

 

Pliki Cookies

Na stronach Serwisu internetowego używamy plików cookies.

Pliki cookies umożliwiają dostosowanie zawartości Serwisu internetowego do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu internetowego. Możesz samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetowa na swoim urządzeniu w taki sposób, aby automatycznie akceptowała ona otrzymywanie plików cookies, każdorazowo powiadamiała Cię o przesyłaniu plików cookies na Twoje urządzenie lub całkowicie blokowała otrzymywanie plików cookies.

 

Czym są pliki cookies?

 

Cookies (z ang. cookie – ciastko) to małe pliki, które Serwis internetowy zapisuje w przeglądarce internetowej na Twoim urządzeniu, gdy odwiedzasz strony Serwisu internetowego. Pliki cookies składają się z szeregu liter i cyfr, które zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu internetowego

.

Jakich plików cookies używamy?

 

Pliki seryjne – to tymczasowe pliki cookies, które pozostają na Twoim urządzeniu aż do momentu wylogowania się z Serwisu internetowego lub do momentu wyłączenia przez Ciebie przeglądarki internetowej,

 

Pliki stałe – to pliki, które pozostają na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej przez Ciebie.  

W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?

  • do uwierzytelniania Ciebie na stronach wymagających logowania (stronach extranetowych) oraz do zapewnienia ciągłości sesji,

  • do zapisu wyborów oraz preferencji dokonanych przez Ciebie na formularzach obsługowych oraz formularzach sprzedażowych np. na formularzach dotyczących zawierania umów on-line,

  • w celach statystycznych do analiz dotyczących ruchu oraz odwiedzalności poszczególnych stron internetowych Serwisu internetowego, przy czym  niemożliwa jest  personalna identyfikacja Ciebie jako Użytkownika,

  • do lepszego dopasowania naszych komunikatów marketingowych do Twoich potrzeb.

 

Bezpieczeństwo informacji

 

Dane przesyłane w plikach cookies są bezpieczne i żaden sposób nie wpływają na działanie Twojego urządzenia. Dane w plikach cookies przesyłane są w postaci zaszyfrowanej uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.  

 

Zarządzanie plikami cookies przez Ciebie

 

Masz możliwość samodzielnej konfiguracji obsługi plików cookies z poziomu używanej na swoim urządzeniu przeglądarki internetowej. Domyślnie przeglądarki internetowe posiadają włączoną możliwość przesyłu plików cookies z serwisów internetowych do Twojego urządzenia. Ustawienia domyślne mogą zostać zmienione przez Ciebie na dwa sposoby:

  • Możesz zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu, co może jednak wpłynąć na ograniczenie możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu internetowego lub całkowitą utratę możliwości korzystania z serwisu internetowego,

  • Możesz w opcjach przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu włączyć funkcję każdorazowego powiadamiania o przesyłaniu plików cookies na Twoje urządzenie.

 

Adres IP

 

Dane o adresie IP są zapisywane do logów systemowych Serwisu internetowego i zawierają datę oraz godzinę połączenia z Serwisem internetowym. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych dotyczących liczby odwiedzin i nie pozwalają na personalną identyfikację Ciebie jako Użytkownika.